ES · EU

Web honen eta bertan dauden osagaien jabetza intelektualaren eskubideak Innobasquerenak dira. Innobasquek ahalmena du, noiznahi eta aurrez ohartarazi beharrik gabe, web honetan dagoen informazioa edo bere itxura eta aurkezpena aldatu eta gaurkotzeko.

Innobasquek ez du bermatzen akatsik ez dagoenik web-erako sarbidean, edo bere edukietan, ezta horiek behar bezala gaurkotuta daudenik ere; baina beharrezko ahalegin guztiak egingo ditu akats horiek saihesteko eta, hala balegokio, horiek zuzentzeko edo gaurkotzeko ahalik eta lasterren.

Bai web-erako sarbideaz eta bai bertan dagoen informazioaz egiten den erabileraren erantzukizun osoa hori egiten duenarena da bakarrik. Innobasquek ez du erantzungo informazio-atzipen edo erabilera horretatik ondorio edo kalterik eratortzen bada, salbu bere eskumenak zorrotz egikarituz bete behar dituen lege-xedapenen aplikaziotik sortzen diren jarduketa guztiak.

Innobasquek ez du bere gain hartzen, web gunean aipatzen diren beste batzuen esteka edo loturekiko konexioetatik edo edukietatik eratorritako erantzukizunik. Web gune honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak, baita Innobasqueren jabetza intelektual eta industrialaren eskubideei egindako kalteak edo galerak ere, Innobasqueri legez dagozkion akzioak egikaritzea ekarriko dute eta, hala balegokio, egikaritza horretatik sortutako erantzunbeharrak.